L-BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000849225
Numer REGON: 386516865
Numer NIP: 8992882354
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497676/23/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LASKOWA nr domu 4 kod pocztowy 50-510 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.07.2020R.2020-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL-BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863362642020-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000846842 2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2020-07-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKA2020-07-10 do dziś
2. ImionaANNA LUDMIŁA2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOCHOŃSKI2020-07-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOCHOŃSKA2020-07-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2020-07-10 do dziś
2. ImionaADAM ADRIAN2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaL-BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863362642020-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000846842 2020-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-10 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-07-10 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-10 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-10 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów