BOLAS D’E OLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000809025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14813/21/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLAS D’E OLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2019-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚREM ulica UL. WSCHODNIA nr domu 7 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2020-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08.10.2019 ROKU - REP. A NR 7098/2019, NOTARIUSZ - KRZYSZTOF TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE.2019-10-17 do dziś
224.08.2020R., REP. A NR 4312/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §8, §9, §10, §11, §14, §16 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-23 do dziś
312.10.2020R., REP. A NR 5665/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - DODANO PKT 32 W §7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO §9, §10 UMOWY SPÓŁKI.2020-11-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2021R., REP. A NR 5008/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §8, §9, §10, §11, §16, AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2021R., REP. A NR 7046/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §9, §10, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABINSKA2019-10-17 do dziś
2. ImionaWERONIKA2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej75.000,00 ZŁ2020-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego75.000,00 ZŁ2020-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego65.000,00 ZŁ2020-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABINSKI2019-10-17 do dziś
2. ImionaROBERT2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAS D’E OLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844541202019-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000805386 2019-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMIUK2020-10-23 do dziś
2. ImionaELIZA DARIA2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISORAS2021-11-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA EWA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLAS D’E OLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844541202019-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000805386 2019-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2019-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-10-17 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-10-17 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-10-17 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-17 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-17 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-17 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-17 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-10-17 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2021 okres OD 17.10.2019 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2019 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów