BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000806643
Numer REGON: 384530252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21943/21/486]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WĄCHOCKA nr domu 1F kod pocztowy 03-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2019 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5230/20192019-10-03 do dziś
218.10.2019 R., REP. A NR 11047/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §6 UST.1; DODANO §6 UST.12; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-01-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2021 R., REP. A NR 944/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 6 UST.1. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-03-10 do dziś
414.04.2021R., REP. A NR 3734/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREAT PIKE INVESTMENTS AB2019-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.400,00 ZŁ2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMSMC CONSULTING LIMITED2019-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 591.500,00 ZŁ2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2105000,00 ZŁ2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11002000,00 ZŁ2019-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPALERSKI2019-10-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2019-10-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINDVALL2019-10-03 do dziś
2. ImionaJOHAN PONTUS2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOTT2019-10-03 do dziś
2. ImionaROBERT ŁUKASZ2019-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-03 do dziś
21. NazwiskoJABIN2019-10-03 do dziś
2. ImionaAMANDUS2019-10-03 do dziś
31. NazwiskoTOOMEMETS KRASNITSKI2019-10-03 do dziś
2. ImionaTRIIN2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-10-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-03 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2020 okres OD 15.05.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.05.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów