BUSINESS & TAX ATTORNEYS DOBIEJEWSKI, PATRZEK, SOBCZAK, KARASIUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000806483
Numer REGON: 384588754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23756/20/947]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS & TAX ATTORNEYS DOBIEJEWSKI, PATRZEK, SOBCZAK, KARASIUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LUBAWSKA nr domu 17 kod pocztowy 54-061 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BTATTORNEYS.PL2019-11-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BTATTORNEYS.PL2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.09.2019R., NOTARIUSZ ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9588/20192019-10-08 do dziś
208.11.2019R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12050/2019 ZMIENIONO: §1, §5 UST. 1, §6 UMOWY SPÓŁKI2019-11-20 do dziś
310.12.2019R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 13309/2019 ZMIENIONO: §5 UST. 1, §6, §7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-01-15 do dziś
413.04.2020R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SZAFRAŃSKI, SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, REP. A NR 3401/2020 ZMIENIONO: §4 UST. 1, §5 UST. 1 ORAZ §6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2019-10-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATRZEK2019-10-08 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIUK2019-10-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBIEJEWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaKONSTANTY KAZIMIERZ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁBA2020-01-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MATEUSZ2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-07-16 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST JEDNOOSOBOWO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-07-16 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁBA2020-01-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MATEUSZ2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBIEJEWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaKONSTANTY KAZIMIERZ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIUK2019-10-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2019-10-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-10-08 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-08 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów