BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC II SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASI

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000791486
Numer REGON: 383887302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-12-08
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/23762/21/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC II SPÓŁKA KOMANDYTOWA ASI2019-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 472 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.02.2019 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 767/2019, PRZED NOTARIUSZEM DOMINIKIEM PIOTROWSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. DZIELNEJ 72/43. 17.04.2019 ROKU, AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A 1115/2019, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM CZAJKĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 28/48, ZMIENIONO: §9 UST. 1,§10 UST. 1-3, §13 UST.4 ORAZ §17 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-12 do dziś
217.07.2019R., REPERTORIUM A 2040/2019 NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 28 LOKAL 48 W WARSZAWIE ZMIENIONO: §1 UST.6; §10 UST. 1; §10 UST.3; §10 UST.7; §17 UST.2;2019-09-12 do dziś
313-02-2020 ROKU., REPERTORIUM A 320/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARIUSZ BAŃKOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA CZAJKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PAWŁA CZAJKI, UL. LUDWIKA RYDYGIERA 6/11, 01-793 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §1 UST. 6; §9 UST. 1; §10 UST. 1; §10 UST. 2; §10 UST. 3; §10 UST. 7; §17 UST. 2 .2020-03-30 do dziś
401-03-2021 ROKU, REPERTORIUM A 942/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PAWŁA CZAJKI W WARSZAWIE NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §1 UST. 6; §9 UST. 1; §10 UST. 1; §10 UST. 2; §10 UST. 3; §10 UST. 7; §17 UST. 2.2021-04-30 do dziś
519-10-2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 4456/2021, PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM MARIUSZEM BAŃKOWSKIM, ZASTĘPCĄ PAWŁA CZAJKI, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §9 UST. 1; §10 UST. 1; §10 UST. 2; §10 UST. 3; §17 UST. 2.2021-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31 GRUDNIA 2032 ROKU2019-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2220474262019-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000611378 2019-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej26.716,97 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego197.850,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.950,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego25.950,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego165.950,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000173192019-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2 442 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18 084 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4 521 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.521.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego4.521.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego4.521.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685809662019-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000700979 2019-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAPELLA2019-09-12 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej13.503,65 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCRT CAPITAL ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217811012019-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000844637 2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej322 865,51 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 390 950,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego690 950,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego550.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego400.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego750.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWICZ2019-09-12 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej54 014,60 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB+R INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603983402019-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000535817 2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej101.277,37 ZŁ2019-09-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego750.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego750.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2019-09-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40 510,95 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2019-09-12 do dziś
2. ImionaPATRYK STANISŁAW2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej27 007,30 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODUSKI2019-09-12 do dziś
2. ImionaJAN IGNACY2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej27 007,30 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALER2020-03-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2020-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej27.007,30 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA2020-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1919170782020-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000023405 2020-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40.510,95 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
13
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOUNTAIN LAKE CAPITAL INC2020-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej27 007,30 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2020-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAN2021-04-30 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.127,74 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego75.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRESIK2021-04-30 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14 854,01 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego110 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2021-04-30 do dziś
2. ImionaKAROL MARCIN2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej32.408,76 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego240.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego240.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDUK2021-04-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20 255,47 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego150 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
18
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRACKI2021-04-30 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej13 503,65 ZŁ2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego25 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
19
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODENDORF2021-04-30 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej13 503,65 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
20
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2021-04-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PATRYK2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej13 503,65 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego25 000,00 ZŁOTYCH2021-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685809662019-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000700979 2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2020 okres OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
2data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.02.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów