FIRMA HANDLOWA MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000785160
Numer REGON: 381545721
Numer NIP: 6211831534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538105/23/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381545721 NIP 62118315342019-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN2019-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KROTOSZYN ulica UL. STAWNA nr domu 69 kod pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN kraj POLSKA 2019-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2018R., NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 7854/20182019-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTREUBEL2019-05-10 do dziś
2. ImionaMONIKA PATRYCJA2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2019-05-10 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego170000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTREUBEL2019-05-10 do dziś
2. ImionaMONIKA PATRYCJA2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2019-05-10 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-05-10 do dziś
314 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-05-10 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-10 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-10 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2019-05-10 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ ODZIEŻY I OBUWIA2019-05-10 do dziś
847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-10 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-15 do dziś
4data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
5data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów