GRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000777360
Numer REGON: 382864262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386757/22/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZBOŻOWA nr domu 4 kod pocztowy 70-653 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2019 R., REP. A NR 702/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825916052019-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000772350 2019-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATURA2019-03-19 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-03-19 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.400,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2019-03-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.100,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.100,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.100,00 ZŁ.2019-03-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825916052019-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000772350 2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAĆKOWIAK2019-03-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-19 do dziś
21. NazwiskoNIEWIADOMSKA2019-03-19 do dziś
2. ImionaMARIA IZA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-19 do dziś
31. NazwiskoMAĆKOWIAK2020-04-28 do dziś
2. ImionaIZABELA DOROTA2020-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-04-28 do dziś
41. NazwiskoPATURA2020-04-28 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-03-19 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-19 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-19 do dziś
480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-03-19 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-03-19 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-03-19 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-19 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-03-19 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2020 okres OD 19.03.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów