A.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000768509
Numer REGON: 060304325
Numer NIP: 7123095970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518449/23/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina PIASKI miejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE2019-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE nr domu 82 kod pocztowy 21-050 poczta PIASKI kraj POLSKA 2019-04-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMOTYL@APC.COM.PL2020-10-07 do dziś
4. Adres strony internetowejA-J-MOTYL.PL2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2018 R., NOTARIUSZ TADEUSZ MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASKACH, REPERTORIUM A NR 4602/2018; 02.01.2019 R., NOTARIUSZ TADEUSZ MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASKACH, REPERTORIUM A NR 8/2019 - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-02-01 do dziś
230 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 4719/2020, NOTARIUSZ TADEUSZ MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASKACH, ZMIENIONY § 5 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH Z DNIA 19.11.2018 R., W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA MADEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASKACH, REPERTORIUM A NR 4594/2018.2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; NIP: 7123095970, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000292591 2019-02-01 do dziś
5. Numer REGON0603043252019-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-02-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-02-01 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-02-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego38.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810167672019-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000744927 2019-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-02-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.405.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.405.000 ZŁ2019-02-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - A.J.MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ANDRZEJ JERZY MOTYL - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, UPRAWNIONY DO JEGO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2019-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810167672019-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000744927 2019-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMOTYL2020-10-07 do dziś
2. ImionaANNA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-10-07 do dziś
21. NazwiskoMOTYL2020-10-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-07 do dziś
31. NazwiskoMOTYL2020-10-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-01 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-02-01 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-02-01 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-02-01 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-02-01 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-02-01 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-02-01 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-11-27 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.02.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów