BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000765441
Numer REGON: 381890872
Numer NIP: 6881302430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-05-13
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/5735/21/35]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381890872 NIP 68813024302019-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina LESKO miejscowość LESKO2019-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LESKO ulica UL. PIŁSUDSKIEGO nr domu 52 kod pocztowy 38-600 poczta LESKO kraj POLSKA 2019-01-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLESKO.BORS@GMAIL.COM2019-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2018R., REP. A NR 10399/2018, NOTARIUSZ STANISŁAW DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W SANOKU UL. KOŚCIUSZKI 31/4,2019-01-10 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY DNIA 2 LUTEGO 2021 ROKU PRZED NOTARIUSZEM STANISŁAWEM DROZD W KANCELARII NOTARIALNEJ W SANOKU - REPERTORIUM NR A/1205/20212021-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDOROWIAT2019-01-10 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaLESZEK JACEK2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3497 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 174.850,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKA2019-01-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA JÓZEFA2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3497 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 174.850,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDOROWIAT2019-01-10 do dziś
2. ImionaBRYGIDA KORNELIA2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKA2019-01-10 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.700,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego672500,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1667500,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARZYCKA2019-01-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA JÓZEFA2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDOROWIAT2019-01-10 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2019-01-10 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-10 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-10 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-10 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-01-10 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-01-10 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-01-10 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-01-10 do dziś
947 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów