„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAKAŁARZ W OSTROWIE LUBELSKIM”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000764290
Numer REGON: 382144929
Numer NIP: 7142051560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519521/23/324]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2018-12-28 do dziś
3. Nazwa„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAKAŁARZ W OSTROWIE LUBELSKIM”2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina OSTRÓW LUBELSKI miejscowość OSTRÓW LUBELSKI2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW LUBELSKI ulica UL. UNICKA nr domu 3A kod pocztowy 21-110 poczta OSTRÓW LUBELSKI kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBAKALARZSM@OUTLOOK.COM2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.2018 R.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SĄ SKŁADANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻOŁNIERCZUK SMERDEL2018-12-28 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUŃCZYK2018-12-28 do dziś
2. ImionaTERESA DANUTA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODA2018-12-28 do dziś
2. ImionaEWA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGOŁĘBIOWSKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SĄ SKŁADANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2018-12-28 do dziś
21. NazwiskoCZYŻ2018-12-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SĄ SKŁADANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2018-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2019 okres OD 28.12.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów