ASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000763301
Numer REGON: 411437411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-26
Sygnatura akt[RDF/193705/20/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 411437411 NIP 69720742712018-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość WILKOWICE2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WILKOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 7 kod pocztowy 64-115 poczta ŚWIĘCIECHOWA kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2018R., NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 15251/20182018-12-31 do dziś
225.01.2019R., REP. A NR 973/2019, NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, §1 UST. 1 I 2, §5 UST. 1, §6 UST. 1 PKT 1 ORAZ §10 UST. 1 PKT 1.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ASTROMAL ASA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 §1 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ASTROMAL SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 27.11.2018R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2018R., NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 15244/20182018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTROMAL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000064309 2018-12-31 do dziś
5. Numer REGON4114374112018-12-31 do dziś
6. Numer NIP69720742712018-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3812795502018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000748499 2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2018-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego359.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego359.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2018-12-31 do dziś
2. ImionaTERESA LIDIA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego119.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego119.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK-WYSOCKA2018-12-31 do dziś
2. ImionaROKSANA TERESA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego59.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego59.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2018-12-31 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego59.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego59.500,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3812795502018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000748499 2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-12-31 do dziś
222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-12-31 do dziś
329 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-31 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-12-31 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-31 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-31 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-12-31 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-12-31 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
2data złożenia 26.03.2020 okres OD 31.12.2018 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
2OD 31.12.2018 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
2OD 31.12.2018 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
2OD 31.12.2018 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów