FIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ RENATA ZĄBER GRZEGORZ ZĄBER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000762907
Numer REGON: 120591614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510967/23/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120591614 NIP 73432773192019-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ RENATA ZĄBER GRZEGORZ ZĄBER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina NAWOJOWA miejscowość NAWOJOWA2019-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość NAWOJOWA ulica UL. KRAŃCOWA nr domu 4 kod pocztowy 33-335 poczta NAWOJOWA kraj POLSKA 2019-01-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CUKIERNIAGRZES.PL2019-01-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CUKIERNIAGRZES.PL2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2018 REP. A NR 9341/2018 NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU2019-01-02 do dziś
203.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 194/2021, NOTARIUSZ CAROLINE DUBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. JAGIELLOŃSKA 16, PRZYJĘTO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI2021-02-22 do dziś
301.04.2021 R. NOTARIUSZ CAROLINE DUBIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REPERTORIUM A NR 615/2021 - ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2021-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI FIRMA CUKIERNICZO-GASTRONOMICZNA GRZEŚ” RENATA ZĄBER GRZEGORZ ZĄBER SPÓŁKA CYWILNA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2018 R., PODJĘTEJ PRZEZ: RENATĘ ZĄBER NIP 7341494633, GRZEGORZA ZĄBER NIP 7341035167, FIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NAWOJOWEJ KRS 0000756845, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA EWELINĘ CIĄGŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 9341/2018.2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA „GRZEŚ” RENATA ZĄBER GRZEGORZ ZĄBER SPÓŁKA CYWILNA,2019-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBER2019-01-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3817741202021-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000756845 2021-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2021-04-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2021-04-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2021-04-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBER2021-04-28 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBER2021-04-28 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBER2021-02-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-01-02 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2019-01-02 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-01-02 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-02 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-02 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-01-02 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-01-02 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-01-02 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów