HIGH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000759436
Numer REGON: 381881962
Numer NIP: 5252771691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355636/21/145]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 22 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.11.2018R.2018-11-26 do dziś
207.12.2018R., REP. A NR 2607/2020, NOTARIUSZ DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.20202018-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687957092018-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000704931 2018-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLDESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680896092018-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000692207 2018-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2018-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2018-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETKA2020-12-08 do dziś
2. ImionaADAM2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2020-12-08 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MICHAŁ2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMOWSKI2020-12-08 do dziś
2. ImionaKAROL2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego230.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego230.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2020-12-08 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ MARIA2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMANCEWICZ2020-12-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2020-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687957092018-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000704931 2018-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-12-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-08 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-12-08 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-12-08 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-12-08 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 26.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów