INTEGRA JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000756836
Numer REGON: 072745161
Numer NIP: 5471949982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-09-04
Sygnatura akt[RDF/560490/23/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072745161 NIP 54719499822018-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2018-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica OSIEDLE 700-LECIA nr domu 9 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTEGRARAJCZA@INTERIA.PL2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.10.2018 R., REP. A NR 13238/2018 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/102018-11-07 do dziś
216.04.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3819/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIENIONO §4 UST. 1.2020-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-11-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE INTEGRA SPÓŁKA JAWNA JACEK RYŁKO, TOMASZ ROSZKO W SPÓŁKĘ INTEGRA JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE PRZEPISU ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE INTEGRA SPÓŁKA JAWNA JACEK RYŁKO, TOMASZ ROSZKO, AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2018 ROKU, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. RATUSZOWA 2/10, REPERTORIUM A NUMER 13232/20182018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE INTEGRA SPÓŁKA JAWNA JACEK RYŁKO, TOMASZ ROSZKO, SPÓŁKA JAWNA2018-11-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-11-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000193847 2018-11-07 do dziś
5. Numer REGON0727451612018-11-07 do dziś
6. Numer NIP54719499822018-11-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676037772018-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000683875 2018-11-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKO2018-11-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAJETAN2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŁKO2018-11-07 do dziś
2. ImionaJACEK HENRYK2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego215.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ JTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676037772018-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000683875 2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-11-07 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-07 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-07 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-11-07 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-11-07 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-07 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2018-11-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-07 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
3data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4data złożenia 04.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów