TALENT ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000756687
Numer REGON: 381770010
Numer NIP: 6762557514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15858/24/997]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 25 kod pocztowy 30-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-03-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@TALENT-ALPHA.COM2018-11-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALENT-ALPHA.COM2018-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2018 R. - NOT. SZYMON KRZYSZCZUK, KANC. NOT. W WARSZAWIE, UL. CHOPINA 5A/3, REP. A NR 4180/20182018-11-08 do dziś
220.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 980/2019, NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY POPRZEZ PRZYJĘCIE CAŁEGO NOWEGO BRZMIENIA2019-08-14 do dziś
304.02.2020R.,REP. A NR 783/2020,NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7.1.ORAZ §8.1 POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW (D) I (E)2020-04-06 do dziś
406.08.2020, REP. A NR 7770/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY2020-11-30 do dziś
519.02.2021, REP A NR 1674/2021, NOATRIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA GGTC GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2021-06-05 do dziś
628.04.2021R., REP. A NR 4520/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2021-09-01 do dziś
724.11.2021R., REP. A NR 13261/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR.7.1 UMOWY ,ZMIANA PAR.8.1 DODAJE SIĘ PUNKTY J,K UMOWY SPÓŁKI ,PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2022-02-07 do dziś
808.07.2022 R., REP. A 11304/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ BUJAKOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ GGTC GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3825861882019-08-14 do dziś
4. Numer KRS0000772103 2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały829 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 450,00 ZŁ2022-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRECAPITAL PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474904092022-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000922346 2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.250,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁECZEK2022-08-31 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVEL2 VENTURES B.V.2022-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.650,00 ZŁ.2022-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego308600,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, POZA ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 EURO (STO TYSIĘCY EURO), LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ INNY CZŁONEK ZARZĄDU.2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKA2022-08-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JADWIGA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
PREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
NIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2024-05-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2024-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-24 do dziś
21. NazwiskoCHOLEWA2022-08-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW FABIAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-31 do dziś
31. NazwiskoRUDOWSKI2021-06-05 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2021-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-11-08 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-11-08 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-11-08 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-11-08 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-11-08 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2018-11-08 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2020 okres OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
2data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów