BOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000753304
Numer REGON: 381605021
Numer NIP: 7393920326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355890/21/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. LEŚNA nr domu 10 nr lokalu 45 kod pocztowy 10-173 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU PODLASKIM2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość BIELSK PODLASKI ulica ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 39E kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
21. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BRODNICY2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość BRODNICA ulica UL. USTRONIE nr domu 49 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
31. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ELBLĄGU2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. DOJAZDOWA nr domu 14 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
41. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W EŁKU2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość EŁK ulica UL. SREBRNA nr domu 8 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
51. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WODNIKA nr domu 50 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
61. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MRĄGOWIE2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość MRĄGOWO2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość MRĄGOWO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 11A kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
71. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica UL. GRANICZNA nr domu 8D kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
81. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTRÓDZIE2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. GUSTAWA GIZEWIUSZA nr domu 29B kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
91. Firma oddziałuBOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WĘGORZEWIE2018-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat WĘGORZEWSKI gmina WĘGORZEWO miejscowość WĘGORZEWO2018-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość WĘGORZEWO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 7A kod pocztowy 11-600 poczta WĘGORZEWO kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2018 R.2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 PLN2018-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAKUB2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 PLN2018-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILINKIEWICZ2018-10-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 PLN2018-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 PLN2018-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2018-10-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAKUB2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2018-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2018-10-18 do dziś
246 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-10-18 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-10-18 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-18 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-10-18 do dziś
652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-10-18 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-18 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-10-18 do dziś
947 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów