INTEC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000752503
Numer REGON: 381568283
Numer NIP: 6751667966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[RDF/455709/22/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 20 kod pocztowy 31-401 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW2020-02-28 do dziś
2. Siedzibakraj HOLANDIA województwo HOLANDIA PÓŁNOCNA gmina AMSTERDAM miejscowość AMSTERDAM2020-02-28 do dziś
3. Adresmiejscowość AMSTERDAM ulica NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL nr domu 104 kod pocztowy 1012SG poczta AMSTERDAM kraj HOLANDIA 2020-02-28 do dziś
21. Firma oddziałuINTEC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE FRANCJI2020-03-02 do dziś
2. Siedzibakraj FRANCJA województwo PARYŻ miejscowość PARYŻ2020-03-02 do dziś
3. Adresmiejscowość PARYŻ ulica BOULEVARD SAINT-GERMAIN nr domu 250 bis kod pocztowy 75007 poczta PARYŻ kraj FRANCJA 2020-03-02 do dziś
31. Firma oddziałuINTEC EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RUMUNII2022-06-30 do dziś
2. Siedzibakraj RUMUNIA województwo ARGEŞ miejscowość PITESTI2022-06-30 do dziś
3. Adresmiejscowość PITESTI ulica BULEVARDUL FRATII GOLESTI nr domu 120 kod pocztowy 110174 poczta PITESTI kraj RUMUNIA 2022-06-30 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2018 NOTARIUSZ BARTOSZ FRANCKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NUMER 8205/20182018-10-12 do dziś
220.06.2022 R. REPERTORIUM A NR 2091/2022, NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7. UMOWY SPÓŁKI2022-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SOLARIZE TECHNOLOGY EUROPE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3697082332018-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000723136 2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 979.755,00 ZŁ2022-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEC ENERJI ÇÖZÜMLERI INŞAAT TICARET LIMITED ŞIRKETI2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.019.745,00 ZŁ2022-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1999500,00 ZŁ2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOULD ABDELLAHI2021-09-07 do dziś
2. ImionaABDERRAHMANE2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOSEPH2021-09-14 do dziś
2. ImionaADRIEN JEAN2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRUPNIEWSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-12 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2018-10-12 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-10-12 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-12 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-12 do dziś
628 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-12 do dziś
727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-10-12 do dziś
827 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2018-10-12 do dziś
927 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2020 okres OD 12.10.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3data złożenia 28.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów