ARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000747035
Numer REGON: 364258423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[RDF/287140/21/697]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364258423 NIP 67931268502018-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 153 kod pocztowy 30-435 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.06.2018 R. - NOT. MARCIN GRABOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, AL. DASZYŃSKIEGO 12/1, REP. A NR 1106/20182018-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ELECTRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PODJĘTEJ W DNIU 28.06.2018 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ - NOT. MARCIN GRABOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, AL. DASZYŃSKIEGO 12/1, REP. A NR 1100/20182018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaELECTRONOVA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-08-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000613849 2018-08-31 do dziś
5. Numer REGON3642584232018-08-31 do dziś
6. Numer NIP67931268502018-08-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694204662018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000717080 2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUL2018-08-31 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2018-08-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13.005,59 ZŁ2018-08-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.005,59 ZŁ2018-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELINA2018-08-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROBERT2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2018-08-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13.005,59 ZŁ2018-08-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.005,59 ZŁ2018-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDOŃ2018-08-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ARTUR2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-08-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.422,52 ZŁ2018-08-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.422,52 ZŁ2018-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCZAK2018-08-31 do dziś
2. ImionaALOJZY2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-08-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.422,52 ZŁ2018-08-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.422,52 ZŁ2018-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU ARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TO: JACEK SZUL - PREZES ZARZĄDU.2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694204662018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000717080 2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-08-31 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-08-31 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-31 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2018-08-31 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-08-31 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-31 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-31 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów