EN&VI ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000743491
Numer REGON: 380926556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-02-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/511/22/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN&VI ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina LISIA GÓRA miejscowość BRZOZÓWKA2022-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZÓWKA ulica UL. LEŚNA nr domu 148 kod pocztowy 33-140 poczta BRZOZÓWKA kraj POLSKA 2022-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2018 R.2018-08-06 do dziś
215.11.2021 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5233/2021, ZMIANA §3, §4, §142022-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUTKOWSKI2022-02-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 800,00 ZŁ2022-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJTER2022-02-05 do dziś
2. ImionaIWETTA EWA2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 800,00 ZŁ2022-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANCKIEWICZ2022-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 400,00 ZŁ2022-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2022-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANCKIEWICZ2022-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUTKOWSKI2022-02-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJTER2022-02-05 do dziś
2. ImionaIWETTA EWA2022-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMICHAŁOWSKA2018-08-06 do dziś
2. ImionaZOFIA BARBARA2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-02-05 do dziś
228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2022-02-05 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2022-02-05 do dziś
425 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2022-02-05 do dziś
525 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2022-02-05 do dziś
627 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2022-02-05 do dziś
728 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2022-02-05 do dziś
828 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2022-02-05 do dziś
928 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2022-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 06.08.2018 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2018 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów