ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000742091
Numer REGON: 380872524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295886/21/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 1D kod pocztowy 42-221 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2018R. NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 4684/20182018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHECKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMCZAK2018-07-31 do dziś
2. ImionaBEATA2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2018-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWURA2018-07-31 do dziś
2. ImionaROBERT2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-07-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000741924 2018-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPOÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000741924 2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-07-31 do dziś
246 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-07-31 do dziś
346 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-07-31 do dziś
446 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2018-07-31 do dziś
546 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2018-07-31 do dziś
646 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-07-31 do dziś
746 52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-07-31 do dziś
846 64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2018-07-31 do dziś
946 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 31.07.2018 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2018 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów