BUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000740316
Numer REGON: 380749574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[RDF/276346/21/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA PANKIEWICZA nr domu 3 kod pocztowy 00-696 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.05.2018, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 5239/20182018-07-12 do dziś
211.03.2020R., REP. A NR 2465/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚC UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, KTÓRA STANOWI JEDNOCZEŚNIE JEJ TEKST JEDNOLITY2020-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUWAŁ2018-07-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JAROSŁAW2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800251032018-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000728716 2018-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMKIEWICZ2018-07-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWECKI2020-05-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDETTLOFF2020-05-19 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEMETIUK2020-05-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEŚCIOR2020-05-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ADAM2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA BUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI.2020-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESSWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800251032018-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000728716 2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2019 okres OD 12.07.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów