EXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000738334
Numer REGON: 380607130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4139/21/962]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 63 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2018-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.06.20182018-06-27 do dziś
2UMOWA ZMIENIAJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI Z DNIA 31 LIPCA 2018 ROKU, REP. A NR 2458/2018, PRZED NOTARIUSZEM ADRIANĄ SZCZYGIEŁ, W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ. UMOWA ZMIENIAJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY (ZMIANA PAR. 1 DO 24 UMOWY).2018-10-03 do dziś
305.04.2019 R., REP. A NR 1514/2019 NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MOSTOWEJ 1 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY 08.04.2019 R., REP. A NR 1548/2019 NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MOSTOWEJ 1 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY2019-05-22 do dziś
423.12.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 131/2020, NOTARIUSZ JOANNA GOŁĘBIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 63 - NADANO UMOWIE SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE2021-02-25 do dziś
529.04.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 789/2021, NOTARIUSZ JOANNA GOŁĘBIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 63 - PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2021-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3805852912018-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000737828 2018-06-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIK2018-06-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2018-06-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.072.955,53 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego183.671,17 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego347.234,00 ZŁ2018-10-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-10-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego3100,00 PLN2018-06-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-27 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego3.088.400,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJEWSKI2018-06-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ EDWARD2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2018-06-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.772.653,08 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego236.223,72 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego347.234,00 ZŁ2018-10-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-10-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego3100,00 PLN2018-06-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-27 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego3.088.400,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJEWSKI2018-06-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2018-06-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego386.121,79 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego43.706,21 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego43.478,00 ZŁ2018-10-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-10-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego300,00 PLN2018-06-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-27 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego386.050,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULTI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656893492019-05-22 do dziś
4. Numer KRS0000642886 2019-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.654.238,51 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego324.074,07 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.366.348,08 ZŁ2021-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.611.964,50 ZŁ2019-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREFABED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675333502021-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000682682 2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego443.623,30 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39.326,83 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego482.950,13 ZŁ2021-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647061002021-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000623193 2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego443.623,30 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39.326,83 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego482.950,13 ZŁ2021-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIURA2021-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego97.814,49 ZŁ2021-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.671,17 ZŁ2021-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego106.485,66 ZŁ2021-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁACZNA).2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3805852912018-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000737828 2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-03 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-03 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-03 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-03 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-10-03 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2018-10-03 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-10-03 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-03 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 27.06.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów