HERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOIWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000737942
Numer REGON: 380585210
Numer NIP: 5472204132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8309/21/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOIWA2021-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.06.2018 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2493/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 22018-06-25 do dziś
208.01.2019 R., REP. A NR 27/2019 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA § 11 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY,2019-02-07 do dziś
328.02.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 985/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIENIONO § 7 UST.1, § 11 UST. 8 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-04-12 do dziś
416.07.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3791/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIENIONO §6 PKT 3 ; DODANO W §16 PKT 32019-08-29 do dziś
523.12.2019 R., REP. A NR 10325/2019 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 11 UST. 8 ORAZ § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-02-14 do dziś
630.12.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 9835/2020, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO §12 UST. 12021-02-26 do dziś
727.07.2021, REPERTORIUM A NR 7185/2021, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO PARAGRAF 6 UST.1, 7 UST. 1, 11 UST.8 ORAZ 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-09-16 do dziś
806-10-2021 R. REPERTORIUM A NR 9675/2021 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO PARAGRAF 1, 6 UST.2, 7 UST.1,11 UST. 8, 12 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690747802018-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000711512 2018-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKOWSKI2018-06-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2018-06-25 do dziś
2. ImionaKAMIL2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego8.000 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2018-06-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.200 ZŁOTYCH2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2020-02-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWIS NIERUCHOMOŚCI STRYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0728501202021-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000246081 2021-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ2018-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690747802018-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000711512 2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2018-06-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-25 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-25 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2018-06-25 do dziś
546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2018-06-25 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-06-25 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-06-25 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-06-25 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
2data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
3data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów