BUDLEX CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000734381
Numer REGON: 380410278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315464/21/785]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX CITY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2018-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2018R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3, REP. A NR 6067/2018.2018-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2018-06-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492§1 PKT 2 KSH PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ BUDLEX CITY PROJECT SP. Z O.O.Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, NA KTÓRĄ PRZECHODZI MAJĄTEK WSZYSTKICH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK: BUDLEX PARTNER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, „BUDLEX BRZOSKWINIOWA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, BUDLEX GLINKI A3 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, BUDLEX GLINKI A3/3 SP. Z O.O. Z SIEDZIBA W TORUNIU, BUDLEX ZBOŻOWA 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, BUDLEX WINNICA L6-7 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, BUDLEX IRYS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, BUDLEX MAGNOLIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, RESIDENTIAL RENTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, RESIDENTIAL CITY PROJECT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA UDZIAŁY NOWEJ SPÓŁKI (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI) UCHWAŁY Z DNIA 15 MARCA 2018R. NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: BUDLEX PARTNER SP. Z O.O., „BUDLEX BRZOSKWINIOWA” SP. Z O.O., BUDLEX GLINKI A3 SP. Z O.O., BUDLEX GLINKI A3/3 SP. Z O.O., BUDLEX ZBOŻOWA 1 SP. Z O.O., BUDLEX WINNICA L6-7 SP. Z O.O., BUDLEX IRYS SP. Z O.O., BUDLEX MAGNOLIA SP. Z O.O., RESIDENTIAL RENTAL SP. Z O.O., RESIDENTIAL CITY PROJECT SP. Z O.O.2018-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDLEX PARTNER, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000156373 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON8716605782018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87923494312018-06-04 do dziś
21. Nazwa lub firmaRESIDENTIAL CITY PROJECT, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000389551 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON1429282842018-06-04 do dziś
6. Numer NIP95123408152018-06-04 do dziś
31. Nazwa lub firma„BUDLEX BRZOSKWINIOWA”, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000290452 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3403587702018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87925375692018-06-04 do dziś
41. Nazwa lub firmaBUDLEX GLINKI A3, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000378486 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3408735902018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926468382018-06-04 do dziś
51. Nazwa lub firmaBUDLEX GLINKI A3/3, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000389638 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3409269552018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926551802018-06-04 do dziś
61. Nazwa lub firmaBUDLEX ZBOŻOWA 1, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000409621 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3412413432018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926671252018-06-04 do dziś
71. Nazwa lub firmaBUDLEX WINNICA L6-7, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000409597 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3412413372018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926671192018-06-04 do dziś
81. Nazwa lub firmaBUDLEX IRYS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000453870 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3414035502018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926700442018-06-04 do dziś
91. Nazwa lub firmaBUDLEX MAGNOLIA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000454907 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON3414067902018-06-04 do dziś
6. Numer NIP87926700732018-06-04 do dziś
101. Nazwa lub firmaRESIDENTIAL RENTAL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000476270 2018-06-04 do dziś
5. Numer REGON1468622922018-06-04 do dziś
6. Numer NIP52136549982018-06-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652018-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2018-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały158.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.900.000,00 ZŁ2018-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8645000,00 ZŁ2018-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2019-04-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA EWA2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELLEM2018-06-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-06-04 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-06-04 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-06-04 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-06-04 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-06-04 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-04 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-06-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 04.06.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.06.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.06.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów