A-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000734052
Numer REGON: 368879843
Numer NIP: 7582364665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587379/24/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość ANTONIE2018-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ANTONIE ulica UL. MAZURSKA nr domu 88 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108-05-2018 R., NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, UL. ORKANA NR 13 LOK. 4, 10-012 OLSZTYN, REPERTORIUM A NR 1608 /20182018-06-05 do dziś
231.03.2020 R., REP. A NR 1145/2020, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE. ZMIANA CAŁEJ TREŚCIUMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2020-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-06-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, ART. 562 § 1 I § 2, ART. 563, ART. 575 ORAZ ART. 576 § 1 K.S.H., NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ DRUKARNIA „A-Z COLOR” ANDRZEJ ZECER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI ANTONIE, KRS: 0000704846 Z DNIA 08 MAJA 2018 ROKU, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z 08.05.2018 R., NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, UL. ORKANA 13 LOK. 4, 10-012 OLSZTYN, REPERTORIUM A NR 1603/20182018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDRUKARNIA „A-Z COLOR” ANDRZEJ ZECER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000704846 2018-06-05 do dziś
5. Numer REGON3688798432018-06-05 do dziś
6. Numer NIP75823646652018-06-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2018-06-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.761.051,28 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.761.051,28 Ł2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2018-06-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej625.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.150.438,03 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.150.438,03 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER RADZIŃSKA2018-06-05 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej125.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER GOŁASZEWSKA2018-06-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej125.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZECER2018-06-05 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KAROL2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej125.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego230.087,61 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687660912018-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000703950 2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687660912018-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000703950 2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZECER RADZIŃSKA2021-05-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoZECER GOŁASZEWSKA2021-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2021-05-27 do dziś
31. NazwiskoZECER2021-05-27 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KAROL2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2021-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2018-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2018-06-05 do dziś
218 11 Z DRUKOWANIE GAZET2018-06-05 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2018-06-05 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2018-06-05 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-06-05 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-06-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-05 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-05 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2019 okres OD 05.06.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
2data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
5data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
6data złożenia 22.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 05.06.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów