BONUM CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000732412
Numer REGON: 380270541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/404937/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUM CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZYPERSKA nr domu 13B nr lokalu 31 kod pocztowy 61-754 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110 KWIETNIA 2018 ROKU, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, 60-789 POZNAŃ REP A NR 2574/182018-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2018-05-18 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIECKI2018-05-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃDA2018-05-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIAN2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOROSZYŁŁO KUBASIŃSKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAŚ2018-05-18 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTINEK2018-05-18 do dziś
2. ImionaJAN ALBIN2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESTKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SZYMON2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKI2018-05-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKAWKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKI2018-05-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaEWA DAMIANA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARAŚ2018-05-18 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
21. NazwiskoMARTINEK2018-05-18 do dziś
2. ImionaJAN ALBIN2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
31. NazwiskoWOROSZYŁŁO KUBASIŃSKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-05-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-05-18 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-05-18 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-05-18 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-05-18 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-05-18 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-05-18 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-05-18 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 10.04.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.04.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów