ARTOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000723981
Numer REGON: 369732734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-12
Sygnatura akt[RDF/329000/21/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FOSA nr domu 41A kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2018 ROKU, REP. A NR 2014/2018, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-03-16 do dziś
210.04.2018R., REP. A NR 3190/2018, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA WSZYSTKICH PARAGRAFÓW: OD §1 DO §38 ORAZ DODANIE NOWYCH PARAGRAFÓW OD §39 DO §412018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152018-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2018-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2018-08-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2018-08-02 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego306000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego306000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILANT2018-08-02 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego306000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego306000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCHELSKI2018-08-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego714000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2018-08-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego204000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego204000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2018-08-02 do dziś
2. ImionaMAREK WŁADYSŁAW2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1836000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1836000,00 ZŁ2018-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZA SYLWESTRA DALBA - PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152018-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-16 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-03-16 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-16 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-03-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-16 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-03-16 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-03-16 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2019 okres OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
2data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
3data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.03.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów