LABO-WET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000722968
Numer REGON: 320243031
Numer NIP: 9552176658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12664/23/296]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABO-WET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE2022-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PYRZYCKA nr domu 9A kod pocztowy 70-892 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R., REP. A NR 225/2018, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA CZEREMCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2018-03-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2022 R., REP. A NR 1420/2022, NOTARIUSZ ANETA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY, TJ PARAGRAFY OD 1 DO 36 I W UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W PARAGRAFACH OD 1 DO 332022-05-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2022 R., REP. A NR 2730/2022, NOTARIUSZ ANETA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA PARAGRAFU 7 UST 1 UMOWY SPÓŁKI2022-07-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R., REP. A NR 6934/2023, NOTARIUSZ JOANNA KRASOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UCHYLENIE PARAGRAFÓW 1 - 33 UMOWY SPÓŁKI I WPROWADZENIE W TO MIEJSCE NOWYCH PARAGRAFÓW 1 - 33 W UMOWIE SPÓŁKI2023-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW „LABO-WET” STEFAN STASZEWSKI, ROBERT GUTAROWICZ SPÓŁKA JAWNA WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ „LABO-WET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM ZDZISŁAWĄ CZEREMCHĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY ALEI PIASTÓW NUMER 4/2, REPERTORIUM A NUMER 225/20182018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„LABO-WET” STEFAN STASZEWSKI, ROBERT GUTAROWICZ SPÓŁKA JAWNA WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, SPÓŁKA JAWNA2018-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-03-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000261577 2018-03-15 do dziś
5. Numer REGON3202430312018-03-15 do dziś
6. Numer NIP95521766582018-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTAROWICZ2018-03-15 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ.2018-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2018-03-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ.2018-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATKOWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ.2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2022-07-07 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2022-07-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FRANCISZEK2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-07 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSEWICZ2022-07-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-07 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARON2023-07-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3627 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ2023-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-20 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZEWSKI2023-07-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANTONI2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3627 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 181.350,00 ZŁ2023-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1450800,00 ZŁ2023-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2023-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARON2023-07-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2018-03-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT ORAZ WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT2018-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-03-15 do dziś
201 62 Z USŁUGI SANITARNE W POMIESZCZENIACH GOSPODARSKICH2018-03-15 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA AUTOSZCZEPIONEK2018-03-15 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-03-15 do dziś
571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2018-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2019 okres OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów