ENERGIA JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000720550
Numer REGON: 369257380
Numer NIP: 6172213179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/7978/22/869]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369257380 NIP 61722131792018-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2018-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROCIN ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 43A kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2022-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2017R., NOTARIUSZ DARIUSZ BOLESŁAW PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE, REP. A NR 5214/2017 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.01.2018R., REP. A NR 118/2018 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2018R., NOTARIUSZ DARIUSZ BOLESŁAW PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE, REP. A NR 139/2018 - ZMIENIONO: §17 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-02-27 do dziś
219.06.2018R., REP. A NR 2321/2018, NOTARIUSZ KONRAD KROCHMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE - ZMIENIONO: §5 UST. 3, §6, §8 UMOWY SPÓŁKI.2018-08-09 do dziś
323.12.2020R., REP. A NR 7038/2020, NOTARIUSZ KONRAD KROCHMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE - ZMIENIONO: §15, §22 UST. 3, §23 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA JAROCIN2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2508547022018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2516189102018-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000208474 2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCIN SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2515840802018-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000162939 2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2509625152018-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000183634 2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2515809452018-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000160159 2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2507372092018-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000116269 2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firma‚ZGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE - WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU’2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2515809392018-08-09 do dziś
4. Numer KRS0000162132 2018-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego540000,00 ZŁ2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2018-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-12-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTECHLIŃSKA2021-05-05 do dziś
2. ImionaMARTYNA KRYSTYNA2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-05 do dziś
21. NazwiskoFRANCZAK2021-05-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW AMBROŻY2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-05 do dziś
31. NazwiskoJAŚKIEWICZ2019-08-27 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-02-27 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2018-02-27 do dziś
335 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2018-02-27 do dziś
435 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2018-02-27 do dziś
535 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2018-02-27 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-02-27 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-27 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-02-27 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów