GRYF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000712075
Numer REGON: 369132655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/434210/22/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MIECHOWSKI gmina MIECHÓW miejscowość MIECHÓW2018-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIECHÓW ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 35 kod pocztowy 32-200 poczta MIECHÓW kraj POLSKA 2018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.2018 R.2018-01-03 do dziś
219.07.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 1540/2018, NOTARIUSZ SYLWIA MAJERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MASARSKA 7/1, 31-534 KRAKÓW, § 1,§ 2, § 3, (ZASTĄPIONE PRZEZ § 1 O NOWYM BRZMIENIU), § 4 (ZASTĄPIONY PRZEZ § 5 O NOWYM BRZMIENIU), § 6, § 7 (ZASTĄPIONE PRZEZ § 4 O NOWYM BRZMIENIU), § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 (ZASTĄPIONE PRZEZ § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 O NOWYM BRZMIENIU).2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-01-03 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego678.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego967.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-01-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 PLN2018-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego558.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690520282018-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000711077 2018-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690520282018-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000711077 2018-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-03 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-03 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2018-01-03 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-01-03 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-01-03 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-01-03 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-03 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2019 okres OD 03.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-312021-01-18 do dziś