CUKIERNIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000711722
Numer REGON: 320446490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/420747/22/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320446490 NIP 85423260152018-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2018-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2018-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R., REP. A NR 4923/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK - MATEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2018-01-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 4707/2020, NOTARIUSZ EWA ŚRODECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §5, §7, §8, §10 UST.1 I UST.3, §11 UST.2, §12 UST.3 - DODANO: §12 UST.4 - USUNIĘTO: WSZELKIE ZAPISY PO §172021-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: CUKIERNIA NOVA KOZYRSKI, IZAK SPÓŁKA JAWNA W STARGARDZIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R., REPERTORIUM A NR 4919/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK - MATEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE W TRYBIE UPROSZCZONYM NA PODSTAWIE ART. 582 KSH2018-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA NOVA KOZYRSKI, IZAK, SPÓŁKA JAWNA2018-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000656133 2018-01-02 do dziś
5. Numer REGON3204464902018-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689097512018-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000707238 2018-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYN2021-02-17 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2021-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2021-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2021-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689097512018-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000707238 2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2018-01-02 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-02 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-01-02 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-02 do dziś
556 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-01-02 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-02 do dziś
710 52 Z PRODUKCJA LODÓW2018-01-02 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2018-01-02 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2019 okres OD 02.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.07.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3OD 01.07.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów