CUKIERNIA DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000709917
Numer REGON: 369001686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10135/22/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KSIĘŻNEJ ZOFII nr domu 2 kod pocztowy 71-665 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.20172017-12-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 R., REP. A NR 6407/2017, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §7, §13 ORAZ §14 UMOWY; DODANO §11 UST.2 UMOWY.2018-02-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R., REP. A NR 2938/2019R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §72019-07-04 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 9 MARCA 2022 R., REP. A NR 1478/2022, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 7 I § 14 UMOWY SPÓŁKI2022-05-20 do dziś
5AKT NOTARIALNY 1 KWIETNIA 2022 R., REP. A NR 2040/2022, MARTA KORN ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA GABRIELI GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 1, § 5, § 6 UST.1, § 7, § 8, §9, §10, §11 I §12 UMOWY SPÓŁKI,2022-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIŃSKI2017-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2017-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2017-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2017-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2018-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIŃSKI2017-12-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1500,00 PLN2017-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1500,00 PLN2017-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1500,00 PLN2017-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2018-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIŃSKI2017-12-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN2017-12-18 do dziś
500 ZŁ2022-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 PLN2017-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2017-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2018-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689856632017-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000709489 2017-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689856632017-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000709489 2017-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIERZWIŃSKI2017-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-18 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-12-18 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-18 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-18 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów