LABAN GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000705522
Numer REGON: 368325398
Numer NIP: 8971846063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-05-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13666/24/172]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368325398 NIP 89718460632017-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABAN GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 51-57 kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABANGRUP2017@GMAIL.COM2017-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2017R., BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. HUBSKIEJ NR 52/9, REP..A NR 4472/2017.2017-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABAN2017-11-23 do dziś
2. ImionaPAVLO2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2017-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABAN2017-11-23 do dziś
2. ImionaANDRII2017-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2017-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABAN2024-05-21 do dziś
2. ImionaKATERYNA2024-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZELINSKA2024-05-21 do dziś
2. ImionaIVANNA2024-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABAN2017-11-23 do dziś
2. ImionaPAVLO2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-11-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE (REMONTY MIESZKAŃ, DOMÓW)2017-11-23 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ FARB I LAKIERÓW2017-11-23 do dziś
416 10 Z PRODUKCJA DREWNIANYCH MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH NIEPOŁĄCZONYCH2017-11-23 do dziś
516 29 Z UKŁADANIE PŁYTEK DREWNINYCH, POKRYĆ PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH2017-11-23 do dziś
623 19 Z PRODUKCJA PŁYTEK Z LUSTER2017-11-23 do dziś
781 29 Z SPRZĄTANIE ULIC2017-11-23 do dziś
881 21 Z SPRZĄTANIE BUDYNKÓW2017-11-23 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
2data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów