BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000701469
Numer REGON: 012092530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32667/21/507]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012092530 NIP 52103279452017-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZWIERZYNIECKA nr domu 8B kod pocztowy 00-719 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.09.2017 R., REP. A NR 8214/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARCIN SOLANOWSKI2017-10-26 do dziś
227.05.2019 R., REP. A NR 2703/2019, NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 10 UST. 22019-08-26 do dziś
323.01.2020 R., REP. A NR 503/2020, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ZEGAROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 7, § 8 UST. 1-5, § 14 UST.2 I 3, § 15. DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE UMOWY SPÓŁKI: § 11A, § 14 UST.4.2020-02-25 do dziś
422.04.2021 R., REP. A NR 3639/2021, NOTARIUSZ ANNA ZEGAROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 6 UST. 1 DODANO PKT 802021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-10-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „BUDMECH WT W. ŁOJEWSKI I SYN” - SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW NR 1 Z 21.09.2017 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MARCINA SOLANOWSKIEGO, REP. A NR8209/2017.2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDMECH WT W. ŁOJEWSKI I SYN”, SPÓŁKA JAWNA2017-10-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-10-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000026968 2017-10-26 do dziś
5. Numer REGON0120925302017-10-26 do dziś
6. Numer NIP52103279452017-10-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675251612017-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000681830 2017-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEWSKI2017-10-26 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000 ZŁ2017-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEWSKI2017-10-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000 ZŁ2017-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁ2020-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST: BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SKŁAD ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MACIEJ ŁOJEWSKI PREZES ZARZĄDU2017-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675251612017-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000681830 2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-10-26 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-26 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-10-26 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-26 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-10-26 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-10-26 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-10-26 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-10-26 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2018 okres OD 26.10.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
4data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 26.10.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów