BURIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000692885
Numer REGON: 368204826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244823/20/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KARPACKA nr domu 24 nr lokalu B13 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2017R., REP. A NR 4085/2017, NOTARIUSZ ANETA ORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-08-31 do dziś
222.12.2017 R., REP. A NR 5672/2017, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-01-16 do dziś
3REP. A NR 24/2018, 04.01.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GORYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-01-31 do dziś
423.01.2018R., REP.A NR 481/2018, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1 UST.3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-03-27 do dziś
502.09.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2471/2019, NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. KARPACKA 24/B11 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-25 do dziś
618.06.2020 R., REP. A NR 1415/2020 NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KARPACKIEJ 24/B11 - ZMIENIONO: § 5, § 9.1, § 13.12, § 13.13 PODPUNKT 13.11 (KOŃCOWA CZĘŚĆ).2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERUSZCZAK2018-01-31 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały61.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.053.600,00 ZŁ2018-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCERZ2018-01-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały61.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.053.600,00 ZŁ2018-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEAN TELEMATICS HOLDING SCA2019-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.160.800,00 ZŁ2019-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINNOVA/6 SCA SICAV-RAIF2019-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały183.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.160.800,00 ZŁ2019-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-25 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJMAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.700,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECH2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN JANUSZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.400,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNUSZEWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego24832900,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1122144,00 ZŁ2018-01-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNUSZEWSKA2019-03-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPASECKA2019-07-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-11 do dziś
21. NazwiskoOŚLIZŁO2019-03-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
31. NazwiskoSTOCERZ2018-01-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RYSZARD2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
41. NazwiskoDU ROY2018-01-31 do dziś
2. ImionaCORENTIN2018-01-31 do dziś
51. NazwiskoPIETRZAK2018-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
61. NazwiskoGIERUSZCZAK2018-01-31 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
71. NazwiskoKULIG2018-01-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-01-31 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-01-31 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-01-31 do dziś
485 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-31 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-31 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-01-31 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-01-31 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów