GS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000687747
Numer REGON: 367827420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4895/21/991]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina ZAWADZKIE miejscowość ZAWADZKIE2017-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADZKIE ulica UL. OPOLSKA nr domu 66 kod pocztowy 47-120 poczta ZAWADZKIE kraj POLSKA 2017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.07.2017R.2017-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2017-07-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA AGNIESZKA2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-07-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ ORAZ 1.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ ORAZ 10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2017-07-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-07-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676475852017-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000684721 2017-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2021-10-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2021-10-27 do dziś
2. ImionaMAJA JOLANTA2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ WSPÓLNIE Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL (WSPÓLNIK ZBIOROWY)2021-10-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3676475852017-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000684721 2017-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2017-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-07-20 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-07-20 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-20 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-07-20 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-07-20 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-07-20 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-07-20 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-20 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2018 okres OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
6data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 21.07.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów