GS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000684721
Numer REGON: 367647585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358843/21/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina ZAWADZKIE miejscowość ZAWADZKIE2017-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADZKIE ulica UL. OPOLSKA nr domu 66 kod pocztowy 47-120 poczta ZAWADZKIE kraj POLSKA 2017-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2017R.2017-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2017-06-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA AGNIESZKA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ ORAZ WSPÓŁUPRAWNIENIE W 1/3 CZĘŚCI Z 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARCINEM WOJCIECHEM GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONYM W 1/3 CZĘŚCI ORAZ MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONĄ W 1/3 CZĘŚCI.2021-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2021-08-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyWSPÓŁUPRAWNIONY W 1/3 CZĘŚCI Z 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONĄ W 1/3 CZĘŚCI ORAZ MAJĄ JOLANTĄ GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONĄ W 1/3 CZĘŚCI.2021-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2021-08-09 do dziś
2. ImionaMAJA JOLANTA2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyWSPÓŁUPRAWNIONA W 1/3 CZĘŚCI Z 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JOLANTĄ AGNIESZKĄ GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONĄ W 1/3 CZĘŚCI ORAZ WOJCIECHEM MARCINEM GIEBEL - WSPÓŁUPRAWNIONYM W 1/3 CZĘŚCI.2021-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEBEL2017-06-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA AGNIESZKA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2017-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-06-28 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2017-06-28 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-06-28 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-28 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-06-28 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2017-06-28 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-06-28 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-06-28 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
6data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów