SISMED CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000678314
Numer REGON: 367244723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-08-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17416/22/643]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSISMED CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2017-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica UL. SPORTOWA nr domu 11 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2017-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 25.04.2017 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM LISEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, REP. A NR 2869/20172017-05-17 do dziś
2DNIA 24.06.2022 ROKU PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM LISEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, REP. A NR 9154/2022 - ZMIANA PAR. 2, PAR. 6 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAN SOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKI2017-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaŁUCJA JOANNA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaDARIA EMILIA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaJULIA WERONIKA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU GDY W SKŁADZIE ZARZĄDU ZNAJDUJE SIĘ PAWEŁ SOBKOWSKI LUB JOANNA MARIA BOCIAN-SOBKOWSKA SĄ ONI UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAN SOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKI2017-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaŁUCJA JOANNA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaDARIA EMILIA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaJULIA WERONIKA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2022-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-08-26 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-08-26 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-26 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-08-26 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-26 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
5data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów