L&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-22 godz. 01:43:33
Numer KRS: 0000677577
Numer REGON: 367272889
Numer NIP: 5223091829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546825/23/812]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REGULSKA nr domu 92 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.04.2017 R., REP. A NR 2408/2017, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-05-11 do dziś
206.02.2018 R., REP A NR 1126/2018, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAF 3 PKT 4 A), B) I C) WSPÓLNICY WNOSZĄ DODATKOWO WKŁADY PIENIĘŻNE.2018-06-20 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW REP.A NR 4672/2018, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARZENA GAWRYŚ, ZMIENIONO § 3 UST. 3 I 4 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2018-07-11 do dziś
420.11.2018 R., REP. A NR 11303/2018, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIA SIĘ §6 I §7 UST. 3.2018-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANIAWSKI2017-05-11 do dziś
2. ImionaROBERT2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego39.500 ZŁ2018-06-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2017-05-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego399.500 ZŁ2018-06-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„L&S HOMES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405579842017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000256637 2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL&S HOMES P7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628743652018-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000582770 2018-07-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 000 ZŁ2018-07-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000 000 ZŁ2018-07-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 000 ZŁ2018-07-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ L&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ROBERTA SZANIAWSKIEGO2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„L&S HOMES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405579842017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000256637 2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-05-11 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-11 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-05-11 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-05-11 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-11 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-11 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-11 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2018 okres OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów