ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000675100
Numer REGON: 367149462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-19
Sygnatura akt[RDF/300329/21/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FOSA nr domu 41A kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.2017 R., REP. A NR 2525/2017, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-04-26 do dziś
203-10-2017, REPERTORIUM A NR 8425/2017, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PARAGRAFÓW: OD §1 DO §38 ORAZ DODANIE NOWYCH OD §39 DO §412017-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152017-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2017-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2017-04-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1315600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1315600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2017-11-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego354 200 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2017-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego101 200 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2017-11-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego303 600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2017-11-14 do dziś
2. ImionaBEATA IWONA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego708 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2017-11-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIELSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILANT2017-11-14 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2017-11-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego101 200 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZEWSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego506 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
13
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2017-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 024 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁOTEK KUCHARCZYK2017-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202 400 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaMAREK WŁADYSŁAW2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4 048 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDZKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego104 236 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAS2017-11-14 do dziś
2. ImionaJANINA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego199 364 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
18
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 518 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
19
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACE2017-11-14 do dziś
2. ImionaGERALD JOHN2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 024 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
20
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNYTKO2017-11-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego404 800 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
21
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSAK2017-11-14 do dziś
2. ImionaMARCIN FILIP2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego809 600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
22
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMCZYK DURANC2017-11-14 do dziś
2. ImionaALINA LUCYNA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego303 600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
23
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABOCKA2017-11-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ZOFIA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego809 600 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
24
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2017-11-14 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego506 000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
25
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORKWISZEWSKI2017-11-14 do dziś
2. ImionaWITOLD STANISŁAW2017-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego354 200 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZA SYLWESTRA DALBA - PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152017-04-26 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-26 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-26 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-04-26 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-26 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-26 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-04-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2018 okres OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
2data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
3data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4data złożenia 19.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów