AQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000674886
Numer REGON: 831376437
Numer NIP: 8652386219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549416/23/170]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 831376437 NIP 86523862192017-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2017-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2017-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2016R., REP. A NR 10330/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI 10.04.2017R., REP. A NR 2722/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, ZMIANA: PAR. 18 UST. 52017-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 556, 563 I NAST. KSH SPÓŁKI CYWILNEJ AQA USŁUGI WIELOBRANŻOWE S.C. RADOSŁAW GOLA I PARTNERZY. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/XII/2016 PODJĘTA W DNIU 23.12.2016R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.12.2016R., REP. A NR 10330/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, UCHWAŁĘ PODJĘLI WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: URSZULA JOLANTA GOLA PESEL: 62062205308 NIP: 8651439907, REGON: 180211600, KATARZYNA SYLWIA GOLA-MAŁEK PESEL: 87062100842 NIP: 8652446016, REGON: 180520866, RADOSŁAW GOLA PESEL: 80031200572, NIP: 8652227202, REGON: 1800743612017-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„AQA USŁUGI WIELOBRANŻOWE RADOSŁAW GOLA I PARTNERZY” S.C., RADOSŁAW GOLA, URSZULA GOLA, KATARZYNA GOLA-MAŁEK2017-04-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-21 do dziś
5. Numer REGON8313764372017-04-21 do dziś
6. Numer NIP86523862192017-04-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2017-04-21 do dziś
2. ImionaURSZULA JOLANTA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ2017-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA MAŁEK2017-04-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA SYLWIA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ2017-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2017-04-21 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GRZEGORZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ2017-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2017-04-21 do dziś
2. ImionaURSZULA JOLANTA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA MAŁEK2017-04-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA SYLWIA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2017-04-21 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GRZEGORZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2017-04-21 do dziś
281 29 Z USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA2017-04-21 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-04-21 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-04-21 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-04-21 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-04-21 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-04-21 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-21 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.08.2018 okres OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów