TAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000673394
Numer REGON: 367025300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594117/24/992]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2017-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 42 nr lokalu 5 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TAMBUD.PL2017-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2017R.2017-04-11 do dziś
221.06.2017R., REPERTORIUM A NR 3418/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI, ZMIANA PAR.9, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2017-08-30 do dziś
321.02.2020 R. REPERTORIUM A NUMER 1271/2020 - NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI - KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI, ZMIANA PAR.2, PAR.6, PAR.7 I PAR.11, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY, 31.03.2020 R. REP. A NR 2191/2020 - NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RUMI, ZM. PAR.2, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2020-04-22 do dziś
423.12.2022 R. REP. A NR 10688/2022 - NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RUMI, ZM. PAR.5, 6, 7 ,11, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2023-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668739312017-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000670162 2017-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2017-04-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5002020-04-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego502023-03-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50,00 ZŁ2017-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego13502020-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ FILIP2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - TAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ FILIP2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668739312017-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000670162 2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-04-11 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-04-11 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-04-11 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-11 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-04-11 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-11 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-11 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
2data złożenia 14.04.2018 okres OD 10.04.2017 DO 31.12.20172019-08-05 do dziś
3data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
4data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-06-10 do dziś
5data złożenia 10.04.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-04-10 do dziś
6data złożenia 03.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-03 do dziś
7data złożenia 11.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2017 DO 31.12.20172019-08-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-06-10 do dziś
5OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-04-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-03 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów