KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000670743
Numer REGON: 366898658
Numer NIP: 5542947922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[RDF/596294/24/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 7 kod pocztowy 85-082 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1W DNIU 16.03.2017 R. PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM W KANCELARII NOTARIANEJ W GDAŃSKU ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAREJESTROWANĄ W REP. A 3354/2017.2017-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665982582017-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000664500 2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASMUS2017-03-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPOKURA2017-03-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1500 ZŁ2017-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1500 ZŁ2017-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1500 ZŁ2017-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASMUS2017-03-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3000 ZŁ2017-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665982582017-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000664500 2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-29 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-29 do dziś
349 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-29 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-03-29 do dziś
558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2017-03-29 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-03-29 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-03-29 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-03-29 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2018 okres OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
7data złożenia 18.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów