BUDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000669587
Numer REGON: 366836456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-08
Sygnatura akt[RDF/145958/19/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2017-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. E. ORZESZKOWEJ nr domu 2A kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2017 R.2017-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666074022017-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000664494 2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2017-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2017-03-21 do dziś
2. ImionaLUCYNA2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2017-03-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADLAK2017-03-21 do dziś
2. ImionaPAULINA ALEKSANDRA2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2017-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666074022017-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000664494 2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-03-21 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-03-21 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-21 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-03-21 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-21 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-21 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-03-21 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-03-21 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 21.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów