FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000668405
Numer REGON: 320979832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/412997/22/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320979832 NIP 95523088292017-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CUKROWA nr domu 18 kod pocztowy 71-004 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LUTEGO 2017 R., REP. A NR 2418/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAMILA SIWCZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY ANDRZEJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2017-03-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 7837/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAMILA SIWCZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY ANDRZEJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §7, §8, §92017-06-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 SIERPNIA 2019 R., REP. A NR 4107/2019, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 6 UST. 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 R., REP. A NR 6561/2019, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §7, §8, §9,2022-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ - W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWO USŁUGOWEJ „ELDA” SPÓŁKA CYWILNA PODJĘTEJ W DNIU 13 LUTEGO 2017 R. (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2418/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAMILĘ SIWCZAK ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DOROTY ANDRZEJEWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE). WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: 1) DARIUSZ TEREMBUŁA WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: DARIUSZ TEREMBUŁA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ELDA” DARIUSZ TEREMBUŁA, ANNA TEREMBUŁA SPÓŁKA CYWILNA (NUMER NIP 8531308203, NUMER REGON 320975337), 2) ANNA TEREMBUŁA WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: ANNA TEREMBUŁA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ELDA” DARIUSZ TEREMBUŁA, ANNA TEREMBUŁA SPÓŁKA CYWILNA (NUMER NIP 8531331219, NUMER REGON 811832900), 3) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS 0000653047).2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ELDA” SPÓŁKA CYWILNA2017-03-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-14 do dziś
5. Numer REGON3209798322017-03-14 do dziś
6. Numer NIP95523088292017-03-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660851452017-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000653047 2017-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2017-03-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2017-03-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego668.381,56 ZŁ.2017-03-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego668.381,56 ZŁ.2017-03-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2017-03-14 do dziś
2. ImionaANNA2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2017-03-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego485.218,01 ZŁ.2017-03-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego485.218,01 ZŁ.2017-03-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2017-06-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2017-06-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ.2017-06-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ.2017-06-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2022-05-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2022-05-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI, KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ REPREZENTOWANY PRZEZ: W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM WCHODZĄ: 1. DARIUSZ TEREMBUŁĄ - PREZES ZARZĄDU, 2. ANNA TEREMBUŁA - CZŁONEK ZARZĄDU, 3. KRZYSZTOF TEREMBUŁA - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660851452017-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000653047 2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-03-14 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-03-14 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-03-14 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-14 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-03-14 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-03-14 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-03-14 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-03-14 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2data złożenia 22.05.2019 okres OD 14.03.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 14.03.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 14.03.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów