GRUPA VIDOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000667572
Numer REGON: 366755769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452430/22/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VIDOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRAKT LUBELSKI nr domu 336 kod pocztowy 04-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@VIDOQ.PL2017-03-09 do dziś
4. Adres strony internetowejVIDOQ.PL2017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2017 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 508/20172017-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-03-09 do dziś
2. ImionaKAMIL ŁUKASZ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego350.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego350.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2017-03-09 do dziś
2. ImionaKAROL WACŁAW2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego350.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego350.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁONOWSKA2017-03-09 do dziś
2. ImionaEWA BALBINA2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMITROV2017-03-09 do dziś
2. ImionaHRISTO2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA VIDOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429182802017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000384847 2017-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ GRUPA VIDOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. PRAWIDŁOWO UMOCOWANYMI REPREZENTANTAMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI: 1) KAMIL ŁUKASZ DĄBROWSKI - PREZES ZARZĄDU, 2) KAROL WACŁAW TOMASZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 3) EWA JABŁONOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA VIDOQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429182802017-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000384847 2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-03-09 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-03-09 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-03-09 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2017-03-09 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-03-09 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-03-09 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-03-09 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-09 do dziś
990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 09.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-02-04 do dziś