CUPRUM HURTOWNIA INSTALACYJNO-SANITARNA ŚNIEŻKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000667504
Numer REGON: 331335520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396668/22/385]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 331335520 NIP 66923172932017-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM HURTOWNIA INSTALACYJNO-SANITARNA ŚNIEŻKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2017-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 13 kod pocztowy 75-131 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2017-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127-02-2017 R., NOTARIUSZ MARIA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A NUMER 248/20172017-04-03 do dziś
2AKT NOT. „A” NR 68/2018, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI §7 UST.1, §8 UST. 1, §9, §12,§15 UST.4;2018-02-08 do dziś
321.01.2021R. NOT. M. JANKOWSKA, KN W KOSZALINIE, REP. A NR 85/2021 NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2021-06-18 do dziś
413.01.2022R. NOT. M. JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A NR 26/2022 NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2022-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-04-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ „CUPRUM” HURTOWNIA INSTALACYJNO-SANITARNA MARTA I ZBIGNIEW ŚNIEŻKO SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27-02-2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 243/2017, NOTARIUSZ MARIA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CUPRUM” HURTOWNIA INSTALACYJNO-SANITARNA MARTA I ZBIGNIEW ŚNIEŻKO SPÓŁKA JAWNA2017-04-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000102684 2017-04-03 do dziś
5. Numer REGON3313355202017-04-03 do dziś
6. Numer NIP66923172932017-04-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRUM HURTOWNIA INSTALACYJNO - SANITARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660701782021-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000652256 2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2021-06-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2021-06-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
12. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaMARTA2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaMARTA2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2021-06-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-03 do dziś
243 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-04-03 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-04-03 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-04-03 do dziś
528 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2017-04-03 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-04-03 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-03 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2018 okres OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów