NG HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000650577
Numer REGON: 366012011
Numer NIP: 6772411189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10799/23/223]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNG HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CZARNOWIEJSKA nr domu 36 nr lokalu C5/017 kod pocztowy 30-054 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2017 R., REP. A NR 1723/2017, NOTARIUSZ DR JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: §1 PKT 2 I §1 PKT 3.2017-05-09 do dziś
203.10.2016R. REP A NR 5075/2016, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2018-03-15 do dziś
323.10.2018, REPERTORIUM A NR 4192/2018, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, JAKUB BIERNAT SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZEWSKA 22 W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 13 PKT 11 LIT. D, § 5; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-12-05 do dziś
412.06.2019R., REPERTORIUM A NR 3754/2019, NOTARIUSZ DR JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA §5 UST. 1, DODANO §10, ZMIENIONO §11, §12 I §13, §14 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI2019-08-09 do dziś
58.01.2020 R., REP. A NR 85/2020, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DŁUGOPOLSKA - PLISZKA, JAKUB BIERNAT SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZEWSKA 22, 31-009 KRAKÓW - ZMIENIONO: § 5 PKT 1; REP. A 90/2020, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DŁUGOPOLSKA - PLISZKA, JAKUB BIERNAT SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZEWSKA 22, 31-009 KRAKÓW - OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW2020-02-20 do dziś
628.06.2021R., REP. A NR 3911/2021, NOATRIUSZ JAKUB BIERNET, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR. 5.2021-09-20 do dziś
720.03.2023, REP. A NR 1161/2023, NOTARIUSZ JAKUB BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 4 UST. 2, § 10 UST. 4, DODANO § 10 UST. 5, ZMIANA § 12 UST. 11, § 13 UST. 3, § 13 UST. 14, § 14 UST. 7-12,2023-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223692252016-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000500446 2016-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96800,00 ZŁ2020-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESIADECKI2019-08-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TEODOR2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141600,00 ZŁ2020-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBIŃSKI2021-09-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44800 ZŁ2021-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego375100,00 ZŁ2021-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 ZŁ2018-12-05 do dziś
271200,00 ZŁ2019-08-09 do dziś
3168900,00 ZŁ2020-02-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH DOKONYWANYCH ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2023-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIRKOWSKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBIŃSKI2016-12-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGREGA2019-10-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-04 do dziś
21. NazwiskoFABIRKIEWICZ2019-10-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-04 do dziś
31. NazwiskoMACIOCHA2016-12-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-12-06 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-12-06 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-12-06 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-12-06 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-12-06 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2023-04-03 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2023-04-03 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-04-03 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2018 okres OD 03.10.2016 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
2data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-03 do dziś
3data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
5data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2016 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.10.2016 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów