ENDEAVOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000643706
Numer REGON: 365747118
Numer NIP: 6342876566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/4480/22/264]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDEAVOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2019-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu 8 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2016R., NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, REPERTORIUM A NR 4780/2016, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH2016-10-28 do dziś
215.05.2019R., REP. A NR 1820/2019, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MATEJKI 2, ZMIENIONO: § 32019-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO2016-10-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PAWEŁ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRYKA2016-10-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁODZIMIERZ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-10-28 do dziś
225 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2016-10-28 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-10-28 do dziś
425 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2016-10-28 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-28 do dziś
630 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2016-10-28 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 28.10.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.03.2022 R., REP A 5217/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA RAMOS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH , 14.03.20222022-03-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW OKRESIE LIKWIDACJI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJĘDRYKA2022-03-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁODZIMIERZ2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.03.2022 R., REP A 5217/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA RAMOS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH , 14.03.20222022-03-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów