PIEKARNIA KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000641503
Numer REGON: 000349487
Numer NIP: 6692531106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/2744/22/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0003494872016-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIEKARNIA KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 75-122 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2021-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 WRZEŚNIA 2016R., NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA NUMER 148, REPERTPORIUM A NUMER 3192/2016;2016-12-01 do dziś
231.03.2019R. REPERTORIUM „A” NUMER 772/2019, WALDEMAR DULLEK, NOTARIUSZ W KOSZALINIE - ZMIANA § 8 UMOWY ; 03.04.2019R. REPERTORIUM „A” NUMER 780/2019, WALDEMAR DULLEK, NOTARIUSZ W KOSZALINIE, PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI PISARSKIEJ;2019-04-09 do dziś
321.07.2020, REP. „A” NUMER 1938.2020, NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 148 W KOSZALINIE, ZMIANA §1,§2,§6.2020-08-06 do dziś
430.01.2021R., REP. „A” NUMER 273.2021 NOT. WALDEMAR DULEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE. ZMIANA §8.2021-07-08 do dziś
514.08.2021, REP. „A” NUMER 2673/2021 NOT. WALDEMAR DULLEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 148, ZMIENIONO PARAGRAFY 1,2 I 82021-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓLDZIELNI PRACY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 03.09.2016R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGS KOSZALIN SPÓŁDZIELNIA PRACY2016-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000032197 2016-12-01 do dziś
5. Numer REGON0003494872016-12-01 do dziś
6. Numer NIP66905022992016-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-12-01 do dziś
2. ImionaJULIA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.800,00ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2016-12-01 do dziś
2. ImionaZOFIA EWA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.800,00ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWA2016-12-01 do dziś
2. ImionaLILLA AGNIESZKA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6692 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 334.600 ZŁ2022-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2016-12-01 do dziś
2. ImionaROBERT RYSZARD2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.800,00ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2021-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWA2021-10-07 do dziś
2. ImionaLILLA AGNIESZKA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-12-01 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.02.2017 okres OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-02-20 do dziś
2data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5data złożenia 09.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
6data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-02-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-02-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów